آرشیو برچسب های: خستگی تصمیم گیری

روش های مقابله با خستگی تصمیم گیری در طول روز

همه ما در زندگی خود فرصت های گوناگون بسیاری برای انتخاب چیزهایی که در زندگی می خواهیم، داریم. این مسأله هم یک امتیاز ویژه و هم عامل پنهان ایجاد استرس در افراد می باشد. خستگی تصمیم گیری به معنای احساس ناتوانی ناشی از تصمیم گیری های بیش از حد در طول روز می باشد، و […]