آرشیو برچسب های: حس شنوایی

حس شنوایی

کلمات عاشقانه یا خردمندانه، وزش آرام و بی وقفه باد در درختان، صدای بوق ماشین ها، هارمونی های تحسین برانگیز موتزارت همگی حس شنوایی ما را آگاه می کنند، غنی می کنند، و غالباً زندگی ما را مختل می کنند. این صداها ما را به جهانی در حال حرکت متصل می کنند. حرکاتی مانند برخورد […]