آرشیو برچسب های: حافظه بلند مدت

حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت که به عنوان حافظه اصلی یا فعال نیز شناخته می شود، شامل اطلاعاتی است که در حال حاضر از آن آگاه هستیم، یا درباره آن فکر می کنیم. اطلاعات یافت شده در حافظه کوتاه مدت ناشی از توجه به حافظه های حسی می باشد. یک مرور کلی: حافظه کوتاه مدت بسیار کوتاه […]

انواع، مدت زمان و ظرفیت حافظه بلند مدت

روانشناسان اغلب در مورد انواع مختلف حافظه صحبت می کنند. حافظه بلند مدت نوعی حافظه نسبتاً ماندگار است. آنچه که این حافظه را متمایز می کند این است که این نوع از حافظه تمایل به پایداری دارد، و می تواند مدت ها و اغلب تا سال ها دوام داشته باشد. حافظه بلند مدت به ذخیره […]