آرشیو برچسب های: جابجایی اشیاء

واکنش مغز به جابجایی اشیاء

قابلیت “حافظه فعال بصری” بدون هیچ زحمتی احساس می شود، اما یک مطالعه جدید از دانشگاه MIT نشان می دهد که مغز برای ادامه روند سخت کار می کند، و واکنش مغز به جابجایی اشیاء متفاوت، اما جالب است. هر زمان که یک جسم اصلی به دلیل تغییر مکان یا تغییر مسیر چشمان ما از […]