آرشیو برچسب های: تیپ شخصیتی نوع A

روش های کاهش استرس برای افراد با تیپ شخصیتی نوع A

افرادی که دارای ویژگی های شخصیتی نوع A هستند ممکن است استرسی بیش از حد متوسط را تجربه کنند. جاه طلبی، رقابت پذیری و بی حوصلگی که در بسیاری از افراد با این تیپ شخصیتی وجود دارد، می تواند باعث ایجاد استرس در روابط، شغل و سایر بخش های زندگی آن ها شود. سوالی که […]