آرشیو برچسب های: تیم فروش

چگونه اختلال درعملکرد تیم فروش را برطرف کنیم؟

از بین بردن عملکرد تیم فروش شما می تواند یک فرایند دشوار باشد – اما موفقیت آمیز بودن آن باید پرانرژی و سرگرم کننده باشد. یکی از بزرگترین مشکلات شبکه فروش این نکته است که ما برای استخدام یک شبکه فروش تمام انرژی خود را صرف میکنیم که بهترین گزینه ها را استخدام کنیم اما […]