آرشیو برچسب های: تفکر منفی

نکاتی مفید برای تغییر تفکر منفی

تفکر منفی به ایجاد اضطراب در موقعیت های اجتماعی و عملکردی کمک می کند. بیشتر روش های درمانی برای اضطراب اجتماعی شامل بخشی است که به تبدیل الگوهای فکری منفی به روش های مفیدتر و مثبت تری از بررسی موقعیت ها اختصاص دارد. کلید تغییر افکار منفی این است که بفهمید هم اکنون چگونه فکر […]