آرشیو برچسب های: تغییر عادات

نحوه تغییر عادات و پایبندی به آن ها پس از پایان همه گیری کرونا

تغییر عادات

با توجه به اینکه واکسیناسیون کرونا در سراسر دنیا در حال گسترش است و زندگی به آرامی به حالت عادی باز می گردد، کارشناسان می گویند زمان بسیار خوبی برای ارزیابی مجدد عادات و ایجاد تغییراتی در جهت بهبود سلامتی و بهزیستی است. تحقیقات نشان می دهد که شروع هر مرحله جدید -اعم از سرگیری […]