آرشیو برچسب های: تعیین حد و مرز

تعیین حد و مرزها در ارتباطات شخصی

تعیین حد و مرزها در ارتباطات همیشه کار ساده ای نیست. این فرآیند -یعنی اعلام نیازها و محدودیت های خود به دیگری- اغلب استرس آور است. به خصوص، برای افرادی که به این کار عادت ندارند. وقتی نقاط مرزی مشخصی در ارتباطات خود با فردی وجود داشته باشد، تغییر مرزها با این دسته افراد گاهی […]