آرشیو برچسب های: تست قفسه

نحوه انجام آزمایش محصول: تست قفسه در فروشگاه

اگر می خواهید تجربه فروشگاهی مشتریان را بهبود ببخشید ، ابتدا باید درک کنید که تجربه فروشگاهی آنها در حال حاضر چیست. با آزمایش نحوه پاسخگویی فرد به محیط های مختلف ، می توانید درک کنید که چه چیزی بیشتر از همه آنها را خشنود می کند و باعث می شود که به عنوان مشتری […]