آرشیو برچسب های: ترس از شادی

در مورد چروفوبیا یا ترس غیرمنطقی از شادی چه می دانید

چروفوبیا

ریشه اصطلاح چروفوبیا برگرفته از کلمه یونانی chairo بوده، و به معنای انزجار یا ترس از شادی است. در حالی که در حال حاضر بیماری چروفوبیا در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی به عنوان یک اختلال بالینی شناخته نمی شود، با این حال مطالعات متعددی برای تأیید علمی بودن وجود آن آغاز شده است. […]