آرشیو برچسب های: تبلیغات اجتماعی

نورومارکتینگ و روندی جدید در تبلیغات اجتماعی مدرن

اصل نورومارکتینگ:نفوذ اجتماعی و نشانه های اجتماعی می توانند تا حد زیادی تأثیر بگذارند و درگیر شوند ، به ویژه هنگامی که برای کالاهای دارای وضعیت و تجربه استفاده می شود. کاربرد:با نمایش یک نشانه اجتماعی می توانید تأثیر تبلیغات اجتماعی را تا 270٪ افزایش دهید. چند سال قبل در حال مرور فید فیس بوک […]