آرشیو برچسب های: تئوری ذهن

تئوری ذهن و اوتیسم

توسعه تئوری ذهن، یا توانایی در نظر گرفتن افکار، اهداف و دیدگاه های افراد دیگر، بخشی اساسی از تعاملات اجتماعی و ارتباطات بین فردی است. این مسأله یکی از دلایل برای این موضوع است که چرا برخی از روانشناسان و متخصصان مغز و اعصاب باور دارند که افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم ممکن است […]