آرشیو برچسب های: تأثیر الکل بر مغز

تأثیر مصرف الکل بر کوچک شدن مغز

تاثیر الکل روی مغز

بر هیچ کس پوشیده نیست که الکل بر مغز ما تأثیر می گذارد، و بیشتر افرادی که به مقدار متعادلی الکل می نوشند از خوردن آن احساس خوشایندی دارند. اسکن های PET نشان داده است که الکل اندورفین (“هورمون های لذت”) آزاد می کند که به گیرنده های مواد تسکین دهنده در مغز متصل می […]