آرشیو برچسب های: بودجه بندی

چرا بودجه بندی برای ثروتمند شدن تهدیدی جدی است؟

بودجه بندی

اصل نورومارکتینگ:بودجه بندی قبل از یک خرید واحد باعث می شود مردم بیش از حد هزینه کنند. کاربرد:از نظر اقتصادی هوشمندانه تر است که می توانید تعطیلات ، عروسی ها و خریدهای زندگی را بدون تغییر در بودجه تنظیم کنید یا آن را بسیار نزدیک به لحظه خرید تعیین کنید. از کتاب های خودیاری گرفته […]