آرشیو برچسب های: برندینگ صوتی

برندینگ صوتی و هویتی که به برند شما میدهد!

برندینگ صوتی استفاده استراتژیک و آگاهانه از صدا و موسیقی در تمام نقاط تماس برند برای ایجاد ارتباطات جذاب تر ، معنی دار و تأثیرگذار است. این موازی با یک هویت بصری است. برندینگ صوتی ولوگوهای صوتی از چند سال پیش وجود داشته است. این کار به عنوان جینگل آغاز شد ، جایی که مارک […]