آرشیو برچسب های: برندهای لوکس

وقتی فضای خلوت تر باعث افزایش میزان خرید میشود

اصل نورومارکتینگ:داشتن فضای کمتر به معنی وضعیت اجتماعی پائین و در نتیجه ارزش درک شده کمتر است. کاربرد:محصولات گران قیمت و لوکس همیشه باید “اتاق تنفس” کافی داشته باشند ، به این معنی که افراد باید حتی اگر در عکس ها آنها را نشان دهید فضای کافی داشته باشند. به عنوان یک حیوان اجتماعی ، […]

چرا محصولات لوکس اما با کیفیت پایین طرفدار دارد؟

اصل نورومارکتینگ:تصمیم گیری مصرف کننده تحت تأثیر خصوصیات فردی آنها و به ویژه ماتریالیسم است. کاربرد:دریابید که هنگام ارزیابی محصول از کالاهای لوکس ، اطلاعات مربوط به محصول برای مصرف کنندگان با گرایش ماتریالیستی بالا چه اهمیتی دارد. همه ما می دانیم که یک دوست که می خواهد محصولات لوکس خیلی بد داشته باشد ، […]