آرشیو برچسب های: بازریابی عصبی

1000 گرم ،1 کیلوگرم یا20عدد از یک شکلات؟کدام بیشتر به فروش می رسد؟

اصل نورومارکتینگ:مردم ارزش یک چیز را وقتی به شیوه ای گسسته(تیکه تیکه)ارائه میشود بهتر درک میکنند.به علاوه هرچه تعداد یک مقدار را در زمان بیشتر ارائه میکنید ارزش دریافتی مغز از آن بیشتر میشود. کاربرد:برای فروش یک محصول یا خدمات با اطلاعات کمی ، حتماً اطلاعات را به صورت عددی بزرگ و گسسته برای مشتری […]