آرشیو برچسب های: بازاریابی ربایشی

بازاریابی ربایشی یا درونگرا چیست و چه کاربردی دارد؟

روش بازاریابی ربایشی یا درونگرا(Inbound Marketing)، ایجاد و توزیع محتوا با استفاده از کانال های بازاریابی مانند جستجوی ارگانیک ، رسانه های اجتماعی ، وبلاگ نویسی ، پرورش سرنخ و گفتگوی زنده است که به چند مورد اشاره می کند. بازاریابی ورودی متمرکز بر ارائه محتوا به کمیته خرید مسئول تصمیم گیری برای خرید خدمات […]