آرشیو برچسب های: ایده پردازی

چرا در مقابل بهترین ایده های خودمان نابینا هستیم؟

اصل نورومارکتینگ:ایده های اول ما به ندرت بهترین هستند ، زیرا ما به سمت ایده های واقعی بیشتر تمایل داریم. کاربرد:اگر وقت دارید ، از آن برای شکل دادن ایده های انتزاعی به اشکال واقعی استفاده کنید. ایده ها. آنها سوختهای موشکی در پشت بهترین ویا برخی از بدترین تصمیمات زندگی هستند. ممکن است شما […]