آرشیو برچسب های: انگیزه بیرونی

انگیزه بیرونی به چه معناست

بعضی از کارها باعث می شود که احساس با انگیزه بودن، تحریک شدن و حرکت دادن به خود داشته باشید. اما برخی از کارها و مسئولیت ها به گونه ای هستند که می توانند شما را مجبور به ماندن در رختخواب کنند. به طوری که به هر قیمتی از انجام آن ها اجتناب کنید، تا […]