آرشیو برچسب های: انعطاف پذیری

تغییرپذیر بودن چه تأثیری بر رفتار ما دارد

تغییرپذیر بودن که اغلب به عنوان پذیرا بودن تجربه های جدید یا تجربه گرایی نیز شناخته می شود، یکی از پنج عامل بزرگ شخصیت است. تئوری پنج عامل بزرگ نشان می دهد که شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده است. هر بعد یک طیف را نشان می دهد، بنابراین شما می توانید با توجه […]