آرشیو برچسب های: انزوای اجتماعی

تأثیر بیماری کووید-19 در ایجاد انزوای اجتماعی

انسان ها ذاتاً موجوداتی اجتماعی هستند که به دنبال برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و افراد دیگر در جوامع خود هستند. با این حال، طبق گزارش سازمان منابع و خدمات بهداشتی ایالات متحده، تعداد زیادی از آمریکایی ها احساس تنهایی یا انزوای اجتماعی می کنند، به طوری که بسیاری از کارشناسان آن را “اپیدمی تنهایی” […]