آرشیو برچسب های: امیدواری

معنای امید در روانشناسی

امید در زندگی

امید بدون شک یک تجربه شخصی است که معنای متفاوتی برای هر کس داشته، و تعریف آن می تواند چالش برانگیز باشد. ارزش و تأثیر مثبتی که امید می تواند بر زندگی انسان بگذارد به طور گسترده ای شناخته شده، و نادیده گرفتن آن دشوار است. افراد غالباً در مورد امید به عنوان تقویت کننده […]