آرشیو برچسب های: افزایش عزت نفس

روش های درمان مرتبط با عزت نفس

عزت نفس

صرف نظر از اینکه زندگی ما را به کجا می برد، ما باید همیشه با خود روبرو شویم. بنابراین، می توانیم رابطه با خود را بهترین رابطه مطلق برای خود قرار دهیم. این مقاله، افراد را در ایجاد عزت نفس راهنمایی می کند، که به عنوان “یک نظر واقع بینانه و قدردانانه از خود” تعریف […]

برای کاهش استرس خود عزت نفس تان را بالا ببرید

احساس شما در مورد خود، و به عبارت دیگر عزت نفس شما بر میزان شادی شما تأثیر می گذارد، و همچنین می تواند زندگی را کم و بیش برای شما استرس آور کند. به عنوان مثال، اگر به توانایی های خود در مدیریت آنچه پیش می آید اعتماد کنید، نتیجه آن عزت نفس بالا خواهد […]