آرشیو برچسب های: اعتیاد

اعتیاد چگونه ایجاد می شود

مغز شبکه ای از سلول ها به نام نورون و گلیا است. تقریباً 100 میلیارد نورون بسیاری از قسمت های به هم پیوسته مغز را تشکیل می دهد. آن ها مانند یک سمفونی به یکدیگر سیگنال می دهند تا به ما در پیمایش در جهان کمک کنند. در حالی که ورزش، غذا خوردن صحیح و […]