آرشیو برچسب های: ارتباطات

نحوه برقراری ارتباط با دیگران

مهم نیست در حال حاضر در چه مرحله ای از زندگی خود قرار دارید، برقراری ارتباط با دیگران کلید یک زندگی خوب است، خصوصاً اگر با بیماری، افسردگی، اعتیاد، مرگ یکی از عزیزانتان یا حتی تنهایی دست و پنجه نرم می کنید. به همین دلیل، لازم است بدانید که برای صحبت کردن با دیگران باید […]

تعیین حد و مرزها در ارتباطات شخصی

تعیین حد و مرزها در ارتباطات همیشه کار ساده ای نیست. این فرآیند -یعنی اعلام نیازها و محدودیت های خود به دیگری- اغلب استرس آور است. به خصوص، برای افرادی که به این کار عادت ندارند. وقتی نقاط مرزی مشخصی در ارتباطات خود با فردی وجود داشته باشد، تغییر مرزها با این دسته افراد گاهی […]