آرشیو برچسب های: احساس خوشبختی

خوشبختی و موفقیت ، کدام یک مهم تر است؟

خوشبختی و موفقیت

خوشبختی و موفقیت ، چه چیزی برای شما مهم تر است؟ به گفته محققی به نام دنیل گیلبرت، که استاد روانشناسی در هاروارد است، خوشبختی تقریباً هدف نهایی تمام تصمیماتی است که در زندگی می گیریم. گیلبرت پیشنهاد می کند که سنجیدن یک تصمیم خوب به این بستگی دارد که آیا این تصمیم برای ما […]

آیا احساس شادی و خوشبختی ارتباطی با ژنتیک دارد؟

شادی و خوشبختی

مطالعه احساس شادی و خوشبختی در صحنه علم نسبتاً جدید است. متمرکز کردن تحقیقات علمی بر روی آنچه که برای انسان ها درست است، دیدگاه های جدید زیادی درباره رفاه و بهزیستی داده است. گرچه مطالعه شادی خیلی پیچیده نیست، اما در دهه های گذشته درک ما از تجربه ذهنی شادی پیشرفت عمده ای داشته […]