آرشیو برچسب های: احساسات منفی

احساسات منفی چگونه بر ما تأثیر می گذارند

عصبانیت، ناامیدی، ترس و دیگر “احساسات منفی” همگی بخشی از تجربه بشر هستند. همه این احساسات می توانند منجر به استرس شوند، و غالباً به عنوان احساساتی نادیده گرفته شده و انکار شده شناخته می شوند، اما در واقع تجربه این نوع احساسات می تواند برای افراد مفید هم باشد. یک رویکرد بهتر، مدیریت بدون […]