آرشیو برچسب های: آموزش مذاکره

7 اصل موثر در مذاکرات فروش برای موفقیت بیشتر

نتایج “برد-برد” را فراموش کنید و برای برنده شدن بازی را شروع کنید. این وظیفه شما به عنوان یک متخصص فروش است ، برای تیم خود بجنگید تا برنده شوید. چند راه حل یکپارچه در فروش وجود دارد و مذاکره نیز از این قاعده مستثنی نیست. پیچیدگی مذاکره با شرایط تغییر می کند. مذاکرات فروش […]

7 گام برای تبدیل تماسهای سرد تلفنی به مکالمات هوشمند

نکته مهم در شروع تماسهای سرد ، ایجاد پیام هایی است که مشتریان بالقوه را برای مشارکت در گفتگوهای معنی دار وادار می کند. Art Sobczak در کتاب خود معروف به تماسهای هوشمند به زیبایی روشهایی را برای جلوگیری از اشتباه در تماسهای سرد اولیه معرفی کرده است که در این مقاله به توضیح بعضی […]

5 دلیلی که باعث میشود فروشندگان مذاکره کننده حرفه ای نباشند

مذاکره یک بخش اساسی در حرفه فروشندگی است. مهم نیست که شما چه کسی هستید و چه چیزی را می فروشید ، از شما خواسته می شود با خریداران مذاکره کنید. هر نویسنده ای از هر کتاب در مورد مذاکره سریع می گوید که در تجارت و زندگی ، همه چیز در حال مذاکره است […]