آرشیو برچسب های: آفازی ورنیکه

موقعیت و نحوه عملکرد ناحیه ورنیکه در مغز

ناحیه ورنیکه ناحیه ای از مغز است که برای توسعه زبان مهم است. این ناحیه در لوب گیجگاهی در سمت چپ مغز قرار دارد، و مسئول درک یا فهمیدن زبان گفتاری و نوشتاری است، در حالی که ناحیه بروکا مربوط به تولید گفتار است. توسعه یا استفاده از زبان می تواند در نتیجه آسیب به […]