آرشیو برچسب های: آتروفی مغز

در مورد آتروفی مغز چه می دانید

آتروفی مغز

آتروفی مغز به از بین رفتن سلول های مغزی یا از بین رفتن تعداد اتصالات بین سلول های مغزی اشاره دارد. افرادی که آتروفی مغز را تجربه می کنند، معمولاً در نتیجه این نوع آسیب مغزی عملکرد شناختی ضعیف تری دارند. دو نوع اصلی از آتروفی مغز وجود دارد: آتروفی کانونی که در مناطق خاصی […]