۷۵,۰۰۰ تومان

این مجموعه سه قسمتی برای اولین بار توسط سمت نو در ایران فراهم شده است.ما در این مجموعه قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه میتوان از قدرت مغز طوری استفاده کرد که همگان را شگفت زده کرد.این مجموعه در سه قسمت:

باهوشترم کن

خلاقترم کن

ذهن برتر از ماده

با زیر نویس فارسی اماده شده است.