چرا محصولات لوکس اما با کیفیت پایین طرفدار دارد؟

اصل نورومارکتینگ:
تصمیم گیری مصرف کننده تحت تأثیر خصوصیات فردی آنها و به ویژه ماتریالیسم است.

کاربرد:
دریابید که هنگام ارزیابی محصول از کالاهای لوکس ، اطلاعات مربوط به محصول برای مصرف کنندگان با گرایش ماتریالیستی بالا چه اهمیتی دارد.

همه ما می دانیم که یک دوست که می خواهد محصولات لوکس خیلی بد داشته باشد ، آنها وقت زیادی را صرف این فکر نمی کنند که آیا واقعاً به محصول احتیاج دارند یا کیفیت خوبی دارد. آنها فقط می خواهند آن را تصاحب کنند، مهم نیست که چه چیزی!

افراد دیگر نسبت به برندهای لوکس کاملاً بی حس هستند. آنها توضیح می دهند که می توانند محصولاتی با کیفیت بالا و از برندهای ارزان تر نیز خریداری کنند.

اینها نمونه هایی از دو گروه از افراد است. چه چیزی باعث رفتار آنها می شود؟ نورمارکتینگ(بازاریابی عصبی)پاسخ دارد.

عشق بی قید و شرط برای برندهای مجلل

مصرف محصولات لوکس با فواید روانشناختی شدید ، از جمله افزایش اعتماد به نفس همراه است. ماتریالیسم یک بعد مهم از ارزش های مصرف کنندگان لوکس است. به عنوان تمایل به اهمیت دادن به داراییهای مادی تعریف می شود. به نوبه خود ، علاقه به برندهای لوکس را افزایش می دهد. برخی از مصرف کنندگان گرایش بالاتری به مادی گرایی نسبت به سایرین دارند. این گرایش به شدت بر تصمیم گیری آنها تأثیر می گذارد.

هنگامی که مصرف کنندگان محصولات را ارزیابی می کنند ، از دو نوع نشانه استفاده می کنند – بیرونی یا قابل مشاهده (مانند نام تجاری) و ذاتی یا نامرئی (مانند کیفیت). تحقیقات نشان می دهد که افراد ماتریالیستی و غیر مادی گرا ، این دو منبع اطلاعات را کاملاً متفاوت می دانند.

به طور کلی ، مصرف کنندگان ماتریالیستی محصولاتی را ترجیح می دهند که دارای برچسب برند لوکس هستند ، در حالی که مصرف کنندگان غیر مادی نسبت به اطلاعات برند حساس نیستند. ماتریالیسم در هنگام ارزیابی محصول ، قدرت ویژگی های محصول خارجی ، مانند نام تجاری را تقویت می کند.

تاثیر استفاده از مردان قوی هیکل در فروش محصولات را در این مقاله بخوانید

اگر این محصول با کیفیت و لوکس باشد ، برای همه معنی دارد و ترجیح آنها را به دست می آورد. با این حال ،اگر این محصول لوکس باشداما با کیفیت پایین ، مصرف کنندگان مادی و غیر مادی رفتار متفاوتی دارند. افراد ماتریالیستی کالاهای لوکس با کیفیت پایین را ترجیح می دهند ، در حالی که غیر مادی گرایان محصولات غیر لوکس با کیفیت بالا را ترجیح می دهند.

مصرف کنندگان ماتریالیست کاملاً نکات ذاتی را نادیده می گیرند و فقط بر روی برند متمرکز می شوند. مصرف کنندگان غیر مادی ، هر دو ویژگی را در نظر می گیرند.

آیا مصرف کنندگان شما ماتریالیست هستند؟

کاربرد نورومارکتینگ تشویق می کند که هنگام برنامه ریزی مصرف کننده با استراتژی ارتباطی ، ارزش مصرف کنندگان را در نظر بگیرید.

برای مارک هایی که مصرف کنندگان مادی گرایی را هدف قرار می دهند ، ارتباط با نام تجاری بسیار مهم است.

برای مارک هایی که مصرف کنندگان غیر مادی را هدف قرار می دهند ، مهم است که سرنخ هایی در مورد ویژگی های ذاتی محصولات مانند اطلاعات در مورد کیفیت درج کنید.

اگر یک کالا یک محصول لوکس با کیفیت بالا ارائه دهد ، فرصتی برای هدف قرار دادن مصرف کنندگان ، مادی گرایانه و غیرمادی وجود دارد. ارتباطات محصول باید اطلاعات مربوط به برند و همچنین کیفیت را در بر بگیرد.

شرایط مرزی

محصولات باکیفیت با برندهای مجلل ، در میان هر دو گروه از محبوبیت برخوردار است در حالی که محصولات برند با کیفیت پایین تنها در گروه مادی گراها محبوب است.

نکات نوروئی

  • ماتریالیسم در تصمیم گیری مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و باید برای استراتژی ارتباطات بازاریابی در نظر گرفته شود.
  • مصرف کنندگان ماتریالیست اطلاعات برند را بر اساس اطلاعات ذاتی محصولات مانند کیفیت ترجیح می دهند.
  • مصرف کنندگان غیر مادی ، تمام اطلاعات ارائه شده را در نظر می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.