آنچه که مصرف کنندگان و مشتریان درباره برند دوست ندارند

اصل نورومارکتینگ:
تبلیغات قاطعانه از برندهای مورد علاقه مصرف کنندگان ، آنها را به نیت برند مشکوک می کند و در نتیجه برند را کمتر دوست دارند.

کاربرد:
کشف کنید که چگونه تأثیر تبلیغات قاطع به رابطه مصرف کننده با برند تبلیغاتی بستگی دارد.

امروزه ما بیش از هر زمان دیگری فردگرا هستیم. ما تشویق می شویم که خود تصمیم بگیریم ، زندگی را به روشی که دوست داریم ادامه دهیم. و با این حال ، 72٪ از تبلیغات حاوی زبان ابراز وجود است. مارک ها به ما می گویند که به صراحت چه کاری باید انجام دهیم – “از صفحه فیس بوک ما دیدن کنید” ، “هرروز نخ دندان بزنید” ، “سالم بخورید”.

مردم وقتی برندها به آنها می گویند چه کاری باید انجام دهند ، چگونه واکنش نشان می دهند؟

بی اثر بودن تبلیغات قاطعانه

وقتی مصرف کنندگان برند مورد علاقه خود را دارند ، رابطه متعهدانه ای با برند مصرف کننده برقرار می کنند.

در چنین رابطه ای ، مصرف کنندگان خود را ملزم به حمایت از مارک تجاری با واکنش به ارتباطات آن می دانند ، زیرا روابط تجاری متعهدانه شامل هنجارهای سازگاری قوی تری است.

ارتباطات تجاری گاهی به نوعی زبان تبلیغاتی قاطعانه ارائه می شود. چنین زبانی مصرف کنندگان را ترغیب می کند تا اقدامات خاصی مانند “اکنون بخرند” و “از ما در Facebook بازدید کنید”. هدف این زبان ایجاد تطابق است.

بازاریابی عصبی توضیح می دهد که زبان سرزنش انگیزه ای برای محافظت از آزادی فرد را بیدار می کند. تبلیغات قاطع فشار بیشتری را برای مطابقت با مصرف کنندگان متعهد ایجاد می کند. فشار بیشتر برای کنترل فشار بیش از حد است و پاسخ عاطفی منفی به دنبال دارد. چنین واکنشی عاطفی ، واکنش پذیری نامیده می شود.

تاثیر داستان های برند روی رفتار مصرف کننده چگونه است؟اگر دوست دارید داستانی برای برندتان بسازید این مقاله را بخوانید

واکنش به دلیل گناه عدم انطباق تأمین می شود. به طور معمول ، گناه عدم انطباق مردم را به نشان دادن حمایت تحریک می کند – “اگر کاری را که از من خواسته شده انجام ندهم ، احساس گناه خواهم کرد”. با این حال ، اگر آنها احساس کنند بیش از حد تحت فشار قرار گرفته اند ، نتیجه معکوس خواهد داد. در این صورت ، گناه عدم انطباق باعث کاهش رضایت مشتری می شود زیرا تبلیغات قاطعانه آنها را نسبت به هدف برند مشکوک می کند.

اکثر مصرف کنندگان وفادار و با ارزش واکنش منفی نسبت به تبلیغات قاطعانه نشان می دهند. واکنش های منفی شامل عدم پسندیدن از تبلیغات و برند و همچنین هزینه کمتری برای نام تجاری است.

برندی رئیس گونه نباشید!

علم بازاریابی عصبی دو روش درمانی را برای جلوگیری از برانگیختن پاسخهای منفی مشتری پیشنهاد می کند.

ابتدا رابطه را تأیید کنید. تأیید رابطه شامل تمرکز بر نقاط قوت و جنبه های مثبت ارتباط برقرار کردن مصرف کننده است. باعث افزایش اعتماد به نفس در رابطه می شود و افراد را از حالت دفاعی دور می کند.

دوم اینکه ، مارک ها باید رفتار کمتر قاطعانه را هدایت کنند ، به عنوان مثال با ایجاد یک فراخوان برای اقدام که به جای استفاده از زبان زور ، صریح تر باشد.

توجه به این نکته مهم است که تبلیغات ادعایی مودبانه با “لطفا” هنوز هم واکنش منفی نشان می دهد.

شرایط مرزی

در روابط متعهدانه و نام تجاری مصرف کننده ، جایی که هیچ ارتباط عاطفی وجود ندارد ، انطباق یک قاعده نیست و مصرف کنندگان فشار کمی برای پیروی از تبلیغات قاطع احساس می کنند.

نکات نوروئی:

  • در روابط متعهدانه برند و مصرف کننده ، تبلیغات قاطع فشار را برای رعایت بیشتر بیشتر می کنند. گناه عدم رعایت انطباق باعث کاهش انطباق می شود ، زیرا مصرف کنندگان را به قصد برند مشکوک می کند. کاهش تطابق پاسخ های منفی مانند کاهش علاقه به تبلیغات و صرف هزینه را در پی دارد.
  • اکثر مصرف کنندگان وفادار و با ارزش واکنش منفی نسبت به تبلیغات قاطعانه نشان می دهند.
  • برای جلوگیری از پاسخ منفی مصرف کننده ، ابتدا رابطه را تأیید کنید یا رفتار مستقیم را با کمال قاطعیت بیان کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.